Các sản phẩm chính hãng, Quý khách có thể tới các để được tiếp nhận gửi máy bảo hành chính hãng.

Yêu cầu tiếp nhận bảo hành tùy theo quy định của từng hãng, chi tiết có trong bảng sau:

Sản phẩm

Thời gian bảo hành

Quyền lợi bảo hành

Địa chỉ bảo hành

Máy mới 12 tháng
(hoặc dài hơn theo quy định của hãng)
Quyền lợi bảo hành của hãng
Máy đã kích hoạt bảo hành chính hãng 12 tháng = Thời gian bảo hành còn lại tại hãng + Bảo hành tại CellphoneS – Theo quyền lợi bảo hành của hãng trong thời gian được hãng bảo hành

– Sửa chữa, thay thế linh kiện trong thời gian bảo hành còn lại tại CellphoneS

Máy cũ 6 tháng